Visuomenė gali stebėti, kur yra suplanuoti gamtotvarkos plotai, kokie darbai juose numatyti ar atlikti viešai skelbiamame […]
Pastaruoju metu Lietuvoje ir aplinkinėse ES valstybėse išaugęs visuomenės dėmesys miškams ir miškų ūkiui bei Europos […]