Aplinkos ministerija parengė pirminį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programos (PVP) variantą […]
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba išleido antrąjį planuotą leidinį „Gamtos vertybės saugomose teritorijose“, kuriame apžvelgiamos vienuolikoje regioninių […]