2019 m. balandžio 13 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdys pažintinę ekskursiją į Liepijų mišką. Ekskursijos […]
Aplinkos ministro pareigas laikinai einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas patvirtino Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 […]