Visuomenė gali stebėti, kur yra suplanuoti gamtotvarkos plotai, kokie darbai juose numatyti ar atlikti viešai skelbiamame interaktyviame https://biomon.lt/ žemėlapyje.

Laikui bėgant šiame žemėlapyje bus skelbiami rezultatai, statistika ir kita informacija, susijusi su gamtotvarka Lietuvoje. Iki šiol apie tvarkymo plotus ir darbus gamtotvarkos duomenų bazei informaciją teikė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Saugomų teritorijų direkcijos.

Gamtotvarkos planai rengiami, siekiant išsaugoti retas, nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis, augalų bendrijas, natūralias tipiškas buveines. Nutrūkus tradicinei žmogaus veiklai (ganymui, šienavimui), kinta natūralių pievų augalija, atviri plotai apželia medžiais bei krūmais, dėl melioracijos džiūva pelkės, todėl būtina numatyti priemones, galinčias padėti atkurti saugomų rūšių populiacijas, gerinti buveinių būklę.

Visi kviečiami prisidėti prie šios Gamtotvarkos duomenų bazės pildymo ir tobulinimo. Visais klausimai galima kreiptis į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro ekspertus: Nerijų Žitkevičių, el.paštas: nerijus.zitkevicius@vstt.lt, techniniais klausimais dėl duomenų bazės tobulinimo – į Giedrių Vaivilavičių, el.paštas: giedrius.vaivilavičius@vstt.lt

Categories:

Comments are closed