Neseniai sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ piketavo prie Saugomų teritorijų tarnybos. Jos direktorius mums tiesiog draskė akis: ne tuo adresu atėjote, leidimus kirsti miškus saugomose teritorijose išduoda Valstybinė miškų tarnyba.

Tai ką veikia Antakalnio pušyne sėdinti ši tarnyba. Ką jį saugo?

Lietuva viena iš nedaugelio ES šalių, kuri tebeleidžia vykdyti plynuosius miško kirtimus saugomose teritorijose, kaip ir Rumunija, kuri plynai kerta turistų pamėgtus nacionalinius parkus. Kiekviena pradelsta diena reiškia po naują plyną kirtimą regioniniuose, nacionaliniuose parkuose, kraštovaizdžio ir kituose draustiniuose.

Pasinaudodami įstatymo spragomis miško valdytojai toliau kerta plynai nacionalinius parkus, nežiūrint į tai, kad teoriškai ten plynieji kirtimai draudžiami.

Ar gali išduoti teisinė valstybė leidimą kirsti mišką kone gyvenvietės viduryje? Išduoti leidimą kirsti mišką Europos saugomose teritorijose?

Saugomų teritorijų tarnybos direktorių Albertą Stanislovaitį antrai kadencijai be konkurso paskyrė buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Negi mes, visuomenininkai, turime įteikti premjerui Sauliui Skverneliui poįstayminio akto projektą, kad saugomose teritorijose leidimai miškų kirtimui turi būti išduodami suderinus su Saugomų teritorijų tarnyba? Ar tiesiog surengti dar kartą mitingą prie šios tarnybos ir skanduoti tol, kol tas ponas pats susipras susirinkti daiktus ir palikti šį postą?

Ilgaamžė Lakajų gyventoja kone su ašaromis rudenį kalbėjo, kad sunaikino jų Lakają, jų girią, jų gyvenimą, nes važiuojant keliu per kaimą atsiveria širdį veriantis vaizdas ir primena mūšio lauką – iškirsto miško viduryje beliko tik kelios vienišos pušys ir vienišas lauko tualetas su netoliese nukirstu ir ant gatvės numestu riboženkliu su užrašu „Lakajos kraštovaizdžio draustinis“.

Pirmąjį vasario savaitgalį gamtosaugos specialistai Strėvininkų miške, Kaišiadorių rajone aptiko plynai iškirstą 1,5 hektaro privataus sklypo teritoriją valstybės saugojamoje NATURA2000 teritorijoje, Strėvininkų miške.

Šioje saugojamoje teritorijoje plynai iškirsta biržė dar yra Kertinė miško buveinė. Šiame sklype, saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis (SRIS), gyvena itin retos, saugomos vabalų rūšys: niūriaspalvis auksavabalis ir ąžuolinis skaptukas.

Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistai jau antrus metus dirba ieškodami niūriaspalvio auksavabalio (visoje Europoje griežtai saugomos rūšies) pėdsakų, mėgindami šiuos vabalus apsaugoti ir kurti senų medžių (dažniausiai, ąžuolų) tinklą, kad šie vabalai galėtų daugintis, o jų populiacija gausėtų. Tam Europos Komisija yra skyrusi per 1 milijoną eurų.

Išpjauti Strėvininkų miško šimtamečiai ąžuolai jau buvo suvežti į rąstų rietuvę, kai juos apžiūrėję specialistai aptiko šešis rąstus, apgyvendintus niūriaspalvio auksavabalio.

Kada renkamės prie Saugomų teritorijų tarnybos?

Categories:

Tags:

Comments are closed