Miškų kirtimas saugomose teritorijose suintensyvėjo, nepaisant grupinio ieškinio Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Aplinkos ministerijai ir Valstybinių miškų urėdijai, prašančio uždrausti atsakovams vykdyti miško kirtimus „Natura 2000” teritorijose.

Šį ieškinį 2018-ųjų gruodžio 3 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė grupei atstovaujantis advokatas Saulius Dambrauskas. Jis išdėstė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojant atsakovus nutraukti vykdomus kirtimus saugomose teritorijose, kol bus išnagrinėta byla.

Tačiau praėjo daug laiko, o Vilniaus apygardos teismas taip ir nenusprendė, ką su ieškiniu daryti. Suabejojus jo teismingumu, byla buvo perduota specialiai teismingumo kolegijai prie Lietuvos aukščiausiojo teismo.

Ši kolegija nuspręs, kuris teismas – bendrosios kompetencijos ar administracinis – turėtų nagrinėti bylą. Jei byla būtų perduota administraciniam teismui, reikalavimus tektų koreguoti, o teismo procesas užsitęstų.

Pasak advokato S.Dambrausko, pirmoji kliūtis siekiant apginti viešąjį interesą net ir didelės asmenų grupės reikalavimu yra pačios teismų sistemos „klampumas”, įsigalėjusi teismų praktika bet kokiu formaliu pretekstu bandyti nusišalinti nuo savo konstitucinės priedermės – teisingumo vykdymo.

Grupės skundą dėl Kauno Ąžuolyno projekto Kauno apygardos administracinis teismas iš pradžių taip pat atsisakė priimti – teko laukti net keturis mėnesius. Skundas buvo priimtas, tik pateikus nušalinimą teismo kolegijai. Pirmojo teismo posėdžio dar tik laukiama.

Šiuos ir kitus teisminius procesus, ginant viešąjį interesą, S.Dambrauskas vykdo savo iniciatyva, padedamas keletos kolegų. „Esame vedini idėjos sustabdyti neteisingus procesus Lietuvoje, apsaugoti žmonių teises, gamtą ir mums brangią aplinką“, – pabrėžė advokatas.

Ši S.Dambrausko ir bendraminčių veikla finansuojama tik asmeninėmis lėšomis ir iš kaupiamo solidarumo fondo. Jeigu pritariate šiai veiklai, net ir nedidelė jūsų parama būtų didelė pagalba tęsiant pradėtą darbą.

Aukas galima siųsti į specialiąją Sauliau Dambrausko advokato kontoros depozitų sąskaitą Nr. 91 7044 0600 0404 7628, nurodant mokėjimo paskirtį „Suinteresuotos visuomenės teisių gynimui“ (arba galima konkretizuoti pagal turinį).

Atliekant pavedimą iš užsienio – SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X; PayPal – sauliusdamb@gmail.com

Categories:

Tags:

Comments are closed