Aplinkos ministerija parengė pirminį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programos (PVP) variantą (http://am.lrv.lt/lt/naujienos/laukiama-visuomenes-balso-apie-rengiama-natura-2000-prioritetiniu-veiksmu-programa)ir kviečia visuomenę teikti savo pastabas iki vasario 26 d. elektroniniu paštu lina.burbaite@am.lt.

PVP – tai nacionalinis strateginis planavimo dokumentas, kuriame apžvelgiamos priemonės, skirtos sukurti ir palaikyti „Natura 2000“ tinklą bei su juo susijusią žaliąją infrastruktūrą, nurodomi šių priemonių finansavimo poreikiai, jos susiejamos su atitinkamomis ES programomis.

ES šalys turi siųsti Europos Komisijai skaičiavimus, koks, jų nuomone, turėtų būti bendras ES finansavimas, kad jos galėtų įvykdyti su „Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad dar bus tikslinamos PVP numatytoms priemonėms reikalingos lėšos, tad paskelbtajame PVP variante nurodytas lėšų poreikis nėra galutinis.

Categories:

Comments are closed