Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad miškų ištekliai turi būti naudojami darniai ir socialiai atsakingai, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, bet kartu siekiant ir ekonominės naudos. Prezidentas laikosi požiūrio, kad Lietuvos miškai – vienas didžiausių šalies turtų. Be jų sunkiai įsivaizduojamas kokybiškas šalies gyventojų poilsis, jie yra nepaprastai vertingi ir ekonominiu požiūriu. Miškai taip pat yra daugelio gyvūnų ir augalų rūšių buveinė, kurios išsaugojimas – visų mūsų atsakomybė ir pareiga ateities kartoms.

Tinklalapiui www.miskininkas.eu parodos-festivalio „Miškai: inovacijos ir tradicijos“ išvakarėse Prezidentūra patvirtino, kad ketina aktyviai prisidėti prie sprendimų, kurie užtikrintų tvarų miškų išteklių naudojimą bei adekvatų bendro šalies miškingumo augimą. Taip pat ateityje ji sieks inicijuoti platesnį dialogą, organizuodami miškų klausimams skirtas apskritojo stalo diskusijas.

„Viešojoje erdvėje kylančios diskusijos dėl miškų kirtimų rodo, kad šioje srityje vis dar esama daug nesutarimo ir nepasitikėjimo. Tai reiškia, kad tarp įvairių visuomenės grupių iki šiol trūksta kokybiško dialogo. Todėl priimant sprendimus svarbu užtikrinti, kad visuomenė bei socialiniai partneriai gautų visą objektyvią informaciją apie užsibrėžtus tikslus, taikomas priemones bei galimas pasekmes. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas visuomenei aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Tik įsiklausydami ir girdėdami vieni kitus, galime tikėtis suderinti skirtingus požiūrius į miškus bei kartu siekti ilgalaikių tvarių sprendimų“,– Prezidento poziciją išsako Prezidentūra.

Anot jos, „šiose diskusijose senas tradicijas turinčios ir gerbiamos miškininkų profesijos atstovai turės atlikti svarbų vaidmenį. Svarbu pažymėti, kad jie ir dabar kasdieniu darbu prisideda prie Lietuvos gamtos saugojimo bei puoselėjimo. Nors nemenku iššūkiu miškininkų bendruomenei tapo urėdijų reforma, galutinis jos rezultatas turėtų būti didesnė priimamų sprendimų kokybė ir skaidrumas, kaip ir išaugęs ūkinės veiklos miškuose efektyvumas“.

Categories:

Comments are closed