Sausio 22 d. Aplinkos ministerijoje posėdžiavo Miškų ūkio konsultacinė taryba. 17 asmenų, atstovaujančių miškų pramonei, savininkams, Aplinkos ministerijos padaliniams bei kitoms su miškais susijusioms institucijoms, svarstė ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės specialistų parengtus pirminius Miškų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimų projektus dėl miško kirtimų reguliavimo.

Pasak Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) atstovų Vidmanto Čaikausko ir Algio Gaižučio, posėdis praėjo „labai gyvai, argumentuotai diskutuojant ir dėl pateiktų pasiūlymų, ir dėl ministerijos vykdomos miškų politikos prioritetų. Išsakytos pastabos apėmė tiek mokslo, tiek aplinkosaugos ir ūkinės veiklos aspektus“.

O rezultatas – ministerijos siūlymams nepritarta: jie turės būti tobulinami atsižvelgiant į išsakytas pastabas, o vėliau teikiami aptarimui su visuomene.

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) savo požiūrį į posėdžio turinį išdėstė Miškų ūkio konsultacinei tarybai adresuotame kreipimesi. PMSA papiktino, kad jos nariams svarbi informacija buvo pateikta tik posėdžio dieną.

„Akivaizdu, kad tokiu atveju organizatoriai, LR aplinkos ministerija, siekia ne racionalaus sprendimo, bet skuboto formalaus apsvarstymo“, – tvirtinama rašte. Toliau pateikiama 19 komentarų dėl LR aplinkos ministerijos parengtų teisės aktų projektų.

PMSA taip pat neabejoja, jog „dėl daugybės prieštaravimų ir paskubomis rengtų, darnia miškininkyste neparemtų formuluočių Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projekto ir Miškų kirtimo taisyklių pakeitimų redakcijos, pateiktos svarstyti Miškų ūkio konsultacinei tarybai, yra niekinės“.

Ypač įdomios Asociacijos pastabos gamtosaugos požiūriu. Rašte atkreipiamas dėmesys, jog „gąsdintis ir gąsdinti visuomenę dėl neva gręsiančių baudų Lietuvai už netinkamai išskiriamas Natura2000 teritorijas, nederėtų“, mat „per metus Europos Komisija prieš Lietuvą pradeda ir nutraukia apie 30 Europos teisės taikymo pažeidimų arba dėmesio atkreipimo procedūrų“. Žodžiu, viena mažiau ar daugiau – koks skirtumas.

PMSA įsitikinimu, argumentas, „kad neva reikia keisti ilgametę medžiapjūtės praktiką siūlomais teisės aktų pakeitimais dėl neva susirūpinusios visuomenės socialiniuose tinkluose, yra nerimtas“, kaip ir įtvirtinti naujus ūkinės veiklos ribojimus „nėra jokio aplinkosauginio pagrindo“. Matyt, žmonės eina protestuoti į miškus ir gatves neturėdami ką veikti.

Tuo metu viešojoje erdvėje didelį nerimą kelia faktas, kad Miškų ūkio konsultacinė taryba atstovauja būtent miškų kirtėjams, verslininkams, suinteresuotiems greito pelno gavimu, ir visiškai neatstovauja visuomenės interesams.

Miškų ūkio konsultacinės tarybos sudėtis:

Martynas Norbutas – Miškų ūkio konsultacinės tarybos pirmininkas, Aplinkos viceministras;

Marius Aleinikovas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto direktorius;

Edmundas Bartkevičius – Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas;

Raimundas Beinortas – Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius;

Donatas Dudutis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius, tarybos pirmininko pavaduotojas;

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Vidmantas Jusas – Miško darbų rangovų asociacijos vadovas;

Marius Kavaliauskas – Lietuvos miškininkų sąjungos atsakingasis sekretorius;

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas;

Remigijus Lapinskas – Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ valdybos narys;

Marius Pulkauninkas – valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktorius;

Albertas Stanislovaitis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

Albinas Tebėra – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius;

Juozas Ūsas – Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos patarėjas;

Valdas Vaičiūnas – valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas;

Paulius Zolubas – Valstybinės miškų tarnybos direktorius.

Liutauras Raudonikis – Lietuvos ornitologų draugijos direktorius

Categories:

Tags:

Comments are closed