Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kviečia susipažinti visuomenę su pirminiu 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų programos (angl. Priority Action Framework, toliau – PAF) variantu.

PAF – tai nacionalinis strateginis dokumentas „Natura 2000“ teritorijoms. Pagal ES narių bendrą susitarimą šalys narės turi rengti daugiametes „Natura 2000“ tinklo finansavimo strategijas. Jose numatomos prioritetinės priemonės ir finansiniai poreikiai bei galimi šaltiniai, jos susiejamos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis.

Svarbu atkreipti dėmesį į reikšmingą PAF vaidmenį rengiantis naujai ES finansinei perspektyvai, nes PAF pateikta informacija apie gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių finansinius poreikius bus vadovaujamasi rengiant strateginius planus pagal bendrosios žemės ūkio politikos reglamentus, investicijų planus pagal sanglaudos ir regioninės politikos finansavimo priemones, įgyvendinant reglamentą dėl ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE.

Sumos, reikalingos PAF numatytų priemonių įgyvendinimui dar bus tikslinamos, todėl dokumente nurodytas lėšų poreikis yra negalutinis. Su programa galima susipažinti, paspaudus nuorodą: http://am.lrv.lt/…/PAF-2019-02-21-versija%20vie%C5%A1inimui…

Pasiūlymų ir komentarų dėl PAF laukiama el. paštu lina.burbaite@am.lt

Categories:

Comments are closed