Bekotį ązuolą siūloma išbraukti iš sąrašo kaip nevietinę rūšį.

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS). Peržiūrėjus Lietuvoje saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą jis sutrumpėjo beveik 200 punktų.

Įvertinus šiuo metu į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą įtrauktas 764 rūšis, nustatyta, kad per daugiau kaip dešimt metų daugelio jų būklė pasikeitė, todėl į naująjį sąrašą pateko 566 rūšys, pranešė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT).

„Rūšys buvo išbrauktos ar įtrauktos naujos dėl įvairių priežasčių: daugumos būklė pagerėjo, jos tapo dažnos arba atlikus vertinimus pagal Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos metodiką išsiaiškinta, kurios mūsų šalyje laikomos išnykusiomis, todėl jų realiai išsaugoti neįmanoma“, – teigiama VSTT pranešime.

Iš sąrašo išbrauktos 38 rūšys, kurių realiai išsaugoti jau nebeįmanoma.

Naujajame sąraše neliks kai kurių paukščių rūšių: pilkųjų gervių, gulbių giesmininkių (ši rūšis saugoma pagal ES Paukščių direktyvą), pilkųjų žąsų, didžiųjų dančiasnapių, didžiųjų baltųjų garnių bei kitų. Šių sparnuočių populiacijos pakankamai pagausėjo, jos gamtinėje aplinkoje tapo įprastos.

Į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą įrašyta pilkoji kurapka. Anot VSTT, jos populiacijos visoje Europoje mąžta drastiškai.

Iš žinduolių sąrašo kaip išnykusios bus išbrauktos europinė audinė ir ąžuolinė miegapelė, o kaip gausėjanti rūšis šalyje – ūdra (ši rūšis yra saugoma pagal ES Buveinių direktyvą), kelios šikšnosparnių rūšys ir kt.

Nuo metų pradžios bus saugomi dėl invazinių vėžių plitimo šalyje sparčiai nykstantys plačiažnypliai vėžiai. Kaip išnykusias žuvų rūšis siūloma išbraukti sturius ir sparius.

Atsižvelgiant į naujausius duomenis, keičiamas ir augalų sąrašas: siūloma išbraukti nevietines rūšis, tokias kaip melsvasis linlapis, bekotis ąžuolas, arba rūšis, kurių būklė gera – meškinį česnaką, daugiametę blizgę, paprastąją vandens leliją ir kt.

Sutrumpėjo ir samanų, grybų, kerpių sąrašas, tačiau 22 rūšis kaip retas ar nykstančias siūloma įtraukti į saugomų rūšių sąrašą.

Lietuvoje saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą rengia bei kasmet peržiūri Lietuvos raudonosios knygos komisija, sudaryta iš mokslo ir mokymo institucijų, Aplinkos ministerijos atstovų. Jį tvirtina aplinkos ministras.

Pirmasis toks dokumentas patvirtintas 1976 metais.

Naujas saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas įsigalios nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Categories:

Tags:

Comments are closed