Šios dienos situacija yra paradoksali – tokia, kokia teisinėje valstybėje būti negali. Iškirsta trečdalis Labanoro girios, neaiški Punios šilo ateitis. Dabar atėjo Šimonių girios eilė. Tai – ypač vertingos, saugomos šalies teritorijos.

Dieną ir naktį Šimonių girioje medžius guldo galinga technika. Pasak vietos gyventojų, taip beatodairiškai kertamos girios neteko matyti nei sovietmečiu, nei pastaraisiais dešimtmečiais, nors ši giria yra saugoma valstybės teritorija – biosferos poligonas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis.

Gyvybiškai svarbus turtas

Šimonių giria, Anykščių ir Kupiškio rajonuose besidriekiantis miškų masyvas, yra viena didžiausių ir brandžiausių girių Lietuvoje, turtinga retomis augalų ir gyvūnų rūšimis, buveinėmis ir kultūros bei istorijos vertybėmis.

Čia dar gyvena nykstančios mūsų šalies ir Europos gyvūnijos bei augalijos rūšys, tokios kaip juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai, kurtiniai, žvirblinės pelėdos, baltieji kiškiai, lūšys bei saugomi vabzdžiai ir augalai. Gamtos vertybėms išsaugoti šiame miškų masyve yra įsteigtas biosferos poligonas.

Nors Šimonių giria turi didžiulę gamtinę, rekreacinę ir kultūrinę vertę, priklauso saugomų teritorijų tinklui, tuo pačiu didžioji šios girios dalis yra priskirta ūkinių miškų grupei, kur šiuo metu intensyviai ūkininkaujama miškus kertant plynai.

Susidaro paradoksali situacija, kai ta pati teritorija yra ir saugoma, ir intensyviai kertama. Taip dėl trumpalaikio pelno naikinamas ilgaamžis Lietuvos gamtinis turtas, gyvybiškai svarbus mūsų sveikatai, kultūrai ir ateities gerovei.

Yra paskaičiuota, kad miško teikiamos ekosistemų paslaugos (pvz., CO2 sugėrimas, vandens apsauga, bioįvairovės apsauga, rekreacija ir kitos) yra 1,5 karto didesnės nei iškirstos medienos vertė, o tautos savivertei ir tapatybei girios vertė yra neįkainojama.

Dabartinis reguliavimas neužtikrina tinkamos esamų vertybių apsaugos ir vientisos girios išsaugojimo. Dėl pastaraisiais metais priimamų įstatymų ir poįstatyminių aktų ši teritorija tapo saugoma tik formaliai, nebepaisant tikslų, kurie buvo deklaruojami steigiant Šimonių girios biosferos poligoną.

Reikalauja peržiūrėti valstybės politiką

Giria mus gindavo karų, sukilimų, nepriklausomybės kovų laikais. O dabar pagalbos reikia jai pačiai.

Juk čia tebegyvuoja unikalūs etnografiniai kaimai, kuriuose atgimsta tradicijos ir kultūrinis gyvenimas: kuriasi bendruomenės, kultūros, sveikatingumo ir turizmo verslai, kasmet vyksta violončelininko V. Sondeckio rengiami tarptautiniai klasikinės ir modernios muzikos koncertai, tarptautinis Miško festivalis, Žalčiasalio festivalis, dailininkų plenerai, vaikų stovyklos, senųjų amatų mokymai, kūrybinės dirbtuvės, plenerai, gausiai lankomi atlaidai ir Mišios medinėje Inkūnų bažnytėlėje.

Anykščių gyventojai šias vietas pamėgę, kaip turistinių žygių, grybavimo, uogavimo vietą.

Susirūpinę išsaugoti Šimonių girią ir jos ekosistemą gyventojai įkūrė iniciatyvinę grupę, reikalaujančią valdžios institucijų, kad įstatymais reglamentuotos gamtos apsaugos procedūros Šimonių girioje butų vykdomos ir informacija apie jas pasiektų plačiąją visuomenę.

Savo reikalavimus dėl biosferos poligono išsaugojimo iniciatyvinė grupė išsiuntė visoms su tuo susijusioms institucijoms – nuo LR Prezidento iki Anykščių regioninio parko direkcijos. Laiške prašoma užtikrinti, kad nedelsiant būtų sustabdytas Šimonių girios su joje esančiomis vertingomis miškų, pievų, pelkių bei kitomis natūraliomis buveinėmis ekosistemos naikinimas ir iš esmės peržiūrėta valstybės politika išsaugant gamtą Lietuvoje.

Teismai nusisuko nuo žmonių

Deja, net teismai atsisako nagrinėti bylas dėl neteisėtai kertamų miškų Lietuvos saugomose teritorijose.

„Teismai Lietuvoje nepripažįsta žmogaus teisės ginti viešąjį interesą, todėl inicijuojamos bylos dėl neteisėto miškų kirtimo „Natura 2000“ teritorijose tiesiog nenagrinėjamos“, – dalijosi karčia patirtimi žinomas advokatas, miškų ir žaliųjų miestų erdvių gynėjas Saulius Dambrauskas.

Jis neslėpė vis dažniau išgyvenantis neviltį, nes teisinis kelias, kuriuo iki šiol tikėjo, nebeleidžia padėti žmonėms.

Vis gi liko dar vienas kelias. „Ko nepavyksta Teisei gali pavykti Menui. Beprecedentė, solidari, meninė akcija Lietuvai ir visam pasauliui parodys, kad Lietuvoje neteisėtai kertami saugomi miškai ir dabar nusitaikyta į Šimonių girią, o Lietuvos valdžia nieko nedaro, kad tai nutrauktų. Aš tikiu, kad Menas ir jūs, menininkai, galite prabudinti net merdėjančias sąmones“, – agitavo advokatas menininkus solidarizuotis savo renginiuose su girios gynėjais.

Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinė grupė savo ruožtu kviečia spalio 6 dieną, sekmadienį, 15 val. drauge susikibti į gyvą grandinę Šimonių girioje ant Mikierių-Inkūnų tilto per Šventąją Anykščių rajone.

Pasak akcijos rengėjų, taip simboliškai bus sujungti girios krantai ir parodyta kad mums rūpi girios ir Lietuvos likimas.

Iniciatyvos ėmėsi menininkas

Vienas šios akcijos vėliavnešių – žinomas smuikininkas ir pedagogas Martynas Švėgžda von Bekkeris, visą laisvalaikį praleidžiantis Šimonių girioje. Jis paskleidė ir peticiją socialiniuose tinkluose dėl Šimonių giriai kilusios grėsmės.https://www.peticijos.lt/visos/75411/issaugokime-simoniu-giria/

„Šimonių Giria, Punios Šilas, Lobanoro Giria, Kuršių Nerija… Tai ir dalis žmonijos, mūsų protėvių galios vardai, mūsų bendras turtas, mūsų Senelių ir Tėvų kovos už laisvę paminklai, mūsų vaikaičių ir ateities kartų sveikatos ir tapatybės pamatas.

Parodykime sau ir pasauliui, kad esame bičiulių kraštas, kuriame kadaise karaliavo bitė – skaidrumo, tvarkos, pagarbos šeimai bei kaimynui ir gamtai Deivė. Neišduokime savo protėvių, iš kurių semiamės stiprybės! Jau baigiam XXI a. penktadalį ir bitė atneš mums dar tokio ateities medaus, kurio dar neesame ragavę ir dar net nesapnavome, jei tik paliksime Jai jos vietą!“, – poetiškai kreipėsi į feisbuko draugus  M.Švėgžda von Bekkeris.

Laukia dainos, mišios ir „maudynės“

Sekmadienį, spalio 6 dieną, 15 val. akcija prie Inkūnų-Mikierių kabančio tilto prasidės jo įžangos žodžiais ir daina „Vai giria, giriala“.

Prieš renginį, 14 val. netoliese esančioje Inkūnų bažnyčioje vyks šv. Mišios. Šią medinę bažnytėlę karo metu statė Šimonių girios bendruomenė.

Nuo 13 val. siūlomos „Miško maudynės Šimonių girioje“. Gyventojai siūlo panirti į girios atmosferą ir pajusti ją visais pojūčiais, nes miško negali išmatuoti kubiniais metrais. Giria – mūsų fizinės sveikatos, proto ramybės, kūrybingumo, gyvybės šaltinis.

Renginio vieta: https://goo.gl/maps/TbGqkuv3rhdQ27HR8

Kas galite, atsivežkite termosus su šilta arbata ir kava. Automobilius pasistatyti galėsite prie Inkūnų bažnyčios arba prie šalikelėje Mikierių kaime.

 

 

Categories:

Comments are closed