Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ketvirtadienį neeiliniame posėdyje bandys priimti sprendimą dėl urėdijų reformos likimo. Komitetą šaukti šį posėdį įpareigojo Seimo Seniūnų sueiga.

Seimą iš naujo pradėti urėdijų reformą įteisinančio Miškų įstatymo priėmimo procedūrą įpareigojo Konstitucinis Teismas (KT), nutaręs, kad anksčiau įstatymas neteisėtai buvo priimtas skubos tvarka. Iš naujo priimti įstatymą Seimas turi iki gruodžio 2-osios.

Praėjusią savaitę komitetas iš esmės buvo pritaręs visoms Seimo narių pataisoms, bet galutinio balsavimo dėl jų nebuvo – nutarta juos atiduoti Seimo teisininkams suredaguoti, kad jie vienas kitam neprieštarautų.

Trečiadienį komitetas nepriėmė sprendimo, nes dalis komiteto narių, įskaitant aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, iš posėdžio išėjo, nepritarus jų siūlymui šio klausimo svarstymą atidėti.

„Valstiečiai-žalieji ir konservatoriai dar kartą pardavė Lietuvos miškus ir miškininkus. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje turėjo būti galutinai balsuojama dėl Miškų įstatymo pataisų, kurios būtų įteisinusios girininkijas ir urėdijas, o tai reiškia, kad būtų užtikrinta reikiama tiek valstybinių, tiek privačių miškų priežiūra. Deja, prieš balsuojant už galutines išvadas nusišalino konservatoriai Paulius Saudargas ir Aistė Gedvilienė, demonstratyviai iš salės išėjo ministras K.Mažeika, Seimo nariai Virginija Vingrienė ir P. Nevulis. Buvo sužlugdytas kvorumas ir jokio sprendimo šiuo klausimu nepriimta“, – situaciją komentavo Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas Kniukšta.

Jis asmeniškai per posėdį kreipėsi į Seimo narį P.Saudargą, kad šis nežlugdytų pataisų priėmimo, tačiau P.Saudargas dalyvauti posėdyje, svarstant šį klausimą, kategoriškai atsisakė. Išvakarėse savo rinkėjams balsuoti už pataisas buvo pažadėjęs valstietis Petras Nevulis, tačiau per posėdį savo pažadą pamiršo ir gėdingai išsliūkino iš salės.

„Kuo vadovaujantis Seimo narys balsuoja už vieną ar kitą įstatymą? Savo protu, savo sąžine, rinkėjų nuomone? P.Saudargas sakė, kad taip jam elgtis liepė frakcija, kuriai vadovauja Gabrielius Landsbergis.

Taip ir norisi paklausti abejų Landsbergių: ką reiškia iš tikrųjų jūsų patriotinės kalbos? Ar jums dar maža, kad iš miško buvo išvaryta 1000 žmonių, mūsų tautiečių, sulaužyti jų likimai, sunaikintos 42 pelningai dirbusios įmonės vien dėlto, kad urėdijos vadovais dirbo ne jūsų partijos nariai? Ar norite, kad ir toliau būtų kertami nacionaliniai parkai, saugomos teritorijos, draustiniai? Ar jūs nematote, kaip miškuose pūva sukrauta mediena, kurios niekas neperka, o valdžia toliau didina kirtimų normas? Žadėto skaidrumo miškų valdymo sistemoje nė su žiburiu nerasi. Nematote? Ar tiesiog nenorite matyti ir kuriate savo partijos gerovės ateities viziją visos Lietuvos žmonių sąskaita?“ – klausia G.Kniukšta.

Komitetas ketvirtadienį turėtų galutinai balsuoti dėl siūlymo nuo 2020-ųjų liepos valstybinių miškų valdymą vėl patikėti kelioms urėdijoms, dėl kurių skaičiaus apsispręstų Vyriausybė. Urėdijos turėtų juridinio asmens statusą ir galėtų valdytų 25-55 tūkst. hektarų valstybinių miškų. Taip pat ketinama įteisinti girininkijas, kurių plotas negalėtų viršyti 5 tūkst. hektarų.

Valstybinių miškų urėdiją ketinama pervadinti į „Lietuvos valstybinius miškus“.

 

 

Categories:

Comments are closed