Baigiami ruošti vidinės miškotvarkos projektai Valstybinių miškų urėdijos (VMU) keturių regioninių padalinių – Biržų, Rokiškio, Panevėžio ir Joniškio -– valstybiniams miškams. Visuomenė kviečiama su jais susipažinti.

Vieši susirinkimai kovo 26 d. bus organizuojami Biržuose, kovo 27 d. – Panevėžyje ir Rokiškyje, kovo 28 d. – Joniškyje. Juose dalyvauti gali visi norintieji. Pastabas ir siūlymus projektų rengėjams galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Projektus rengia VMU Miškotvarkos skyrius.

Per viešus susirinkimus bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės: rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.

Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektuose teikiama miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizė, taip pat – ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti ir gerinti projektavimas, įskaitant jaunuolynų ugdymą, sėklinių miško bazių plėtrą, sanitarinę ir priešgaisrinę miško apsaugą, miško kelių tiesimą, saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos tvarkymo priemones, rekreacines ir socialines miško funkcijas.

 

Categories:

Comments are closed