2019 m. balandžio 13 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdys pažintinę ekskursiją į Liepijų mišką. Ekskursijos […]
Visuomenė gali stebėti, kur yra suplanuoti gamtotvarkos plotai, kokie darbai juose numatyti ar atlikti viešai skelbiamame […]