Aplinkos ministro pareigas laikinai einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas patvirtino Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 […]
Baigiami ruošti vidinės miškotvarkos projektai Valstybinių miškų urėdijos (VMU) keturių regioninių padalinių – Biržų, Rokiškio, Panevėžio […]