Grupės byloje dėl miškų kirtimo saugomose „Natura 2000“ teritorijose vėl pateiktas skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. […]
Aplinkos ministerija pakeitė Europos Komisijai skirtą pateikti vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, […]
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kviečia susipažinti visuomenę su pirminiu 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų […]
Aplinkos ministerija parengė pirminį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programos (PVP) variantą […]