Aplinkos ministerija pranešė, kad Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas šiandien atšauktas iš pareigų kaip netekęs pasitikėjimo, […]
Urėdijų reformai besipriešinantys visuomenininkai, verslininkai bei buvę ir esami politikai kaltina Vyriausybę permainas vykdant chaotiškai ir […]
Šalies valdžios siekis žūtbūt pertvarkyti urėdijų darbą, kuriam valdantieji valstiečiai net sudarė sandorį su opozicijoje esančiais konservatoriais, neleidžia […]
2017 m. gruodžio 9 d. Raudondvaryje įvyko steigiamasis Sąjūdžio už Lietuvos miškus suvažiavimas. Kviečiame susipažinti su […]