Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika ruošiasi įstatymu numatyti draudimus kirsti medžius miestų želdynuose jų vegetacijos laikotarpiu.

Kaip pranešė Aplinkos ministerija, teisiškai nustatytas draudimo laikotarpis leis užkirsti kelią neatsakingam savivaldos institucijų elgesiui, kai, tvarkant miesto parkus, medžiai kertami ar genėjami ir jų vegetacijos metu, ir nepaisant juose perinčių paukščių.

„Deja, toli gražu ne visos savivaldybės, organizuodamos želdynų tvarkymo darbus, elgiasi socialiai atsakingai. Kartais biurokratiškas uolumas vykdant projektą visiškai nustelbia ir gamtosauginius interesus, ir gyventojų siekius saugoti juos supančią aplinką“, – pripažino ministras Kęstutis Mažeika.

Pasak ministerijos, siekiant įgyvendinti teisinę apsaugą želdynams ir paukščiams, artimiausiu metu bus patikslintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio šalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.

Pastaruoju metu protestai dėl kertamų medžių įsiplieskė Plungėje, Panevėžyje, Šiauliuose. Jų būta ir kituose Lietuvos miestuose. Gyventojai kritikuoja sprendimą medžius kirsti paukščių perėjimo laikotarpiu.Categories:

Comments are closed