Rytoj, sausio 15 d. 13 val. sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ rengia piketą prie Saugomų teritorijų tarnybos (Antakalnio g. 25, Vilnius).

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų valstybinio valdymo funkcijas.

Ką iš tikrųjų veikia ir saugo ši tarnyba? Kodėl mes matome, kad dienos metu kertamas Lakajos kraštovaidžio draustinis, o ši tarnyba to nemato?

Kodėl mes matome, kaip panaudojamos ES lėšos, o ši tarnyba ir toliau lieka akla ir kurčia?

Tuo metu ji deklaruoja tokius savo uždavinius:

• Užtikrinti saugomų teritorijų apsaugą ir racionalų jų naudojimą, kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;

• Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui saugomose teritorijose;

• Racionaliai panaudoti ES paramą teritorijų apsaugai ir tvarkymui.

Tarnybai pavaldžios valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos turi būti atsakingos už kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, sąlygų pažintiniam turizmui vystyti sudarymą, ekologinį švietimą 3 valstybiniuose rezervatuose, biosferos rezervate, 4 nacionaliniuose parkuose, 28 regioniniuose parkuose.

Tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos taip pat turi vykdyti valstybinių draustinių bei potencialių Europos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijų tyrimus, inventorizaciją, organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

Kaip iš tikrųjų panaudojama ES parama, matė Labanoro žygio dalyviai. Žmonės, kurių buvo pilnas šis miškas ir kurie nuolat čia lankėsi, buvo šokiruoti, kai išvydo kas iš jo liko…

Kelių hektarų sklype, kuriame driekėsi labai tankus miškas, 2018 metų pradžioje buvo iškirsti brandžiausi medžiai, traktorių vikšrais smarkiai išdraskyta miško paklotė… Tarp medžių kelmų ir išlikusių medžių ant išdraskytos miško paklotės nutiestas medinis takas.

Medžiai iškirsti plačiai, net labai toli nuo tako. Be to, už keliuko gretimame sklype, tuo pačiu ypu buvo plynai iškirstas miško plotas, tad bendras vaizdas tikrai šiurpus. Negana to, vasaros viduryje šis miško plotas dar buvo ir padegtas.

Jie turi užtarėjų, todėl niekas nenori matyti neteisėtų kirtimų legalizavimo Labanoro regioniniame parke. Jie ir toliau kerta medžius, jie ir toliau traktoriais drasko miško paklotę ir naikina augalų bei gyvūnų buveines.

Lietuva viena iš nedaugelio ES šalių, kuri tebeleidžia vykdyti plynuosius miško kirtimus saugomose teritorijose. Tiesa, ir Rumunija, kuri plynai kerta turistų pamėgtus nacionalinius parkus.

Kiekviena pradelsta diena reiškia po naują plyną kirtimą regioniniuose, nacionaliniuose parkuose, kraštovaizdžio ir kituose draustiniuose. Pasinaudodami įstatymo spragomis miško valdytojai toliau kerta plynai nacionalinius parkus, nežiūrint į tai, kad teoriškai ten plynieji kirtimai draudžiami.

Kodėl ši tarnyba tyli arba lenda po stalu, kai išduodami leidimai šiems vandališkiems veiksmams? Ar gali išduoti teisinė valstybė leidimą kirti mišką kone gyvenvietės viduryje? Išduoti leidimą kirti mišką Europos saugomose teritorijose?

Mes negalime užmerkti į tai akių – visi turime kalbėti, garsiai kalbėti!

Gintautas Kniukšta

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas

Categories:

Tags:

Comments are closed