Sausio 5 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje spaudos konferencijoje Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas Kniukšta pristatė LR Seimo rezoliucijos projektą „Dėl valstybinių miškų valdymo reformos“:

PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA
DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ VALDYMO REFORMOS

2018 m. sausio 12 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertinęs, kad tinkamai neparuošta, vos tik prasidėjusi Lietuvos valstybinių miškų valdymo reforma sukėlė chaosą visoje sistemoje, urėdijų sunaikinimas palies apie 15-30 tūkstančių šalies regionų gyventojų, pareikalaus didelių valstybės biudžeto išlaidų (vien tik Telšių urėdijoje išeitinėms kompensacijoms prireiks išmokėti beveik 600 tūkstančius eurų), išbalansavo dešimtmečiais vykdomus kompleksinius miškų tvarkymo ir priežiūros darbus, sutrikdė prekybą mediena;

pažymėdamas, kad ši Vyriausybės reforma prieštarauja decentralizacijos, regioninės politikos principams ir pakenks plačiosios visuomenės interesams, dar labiau padidins pačią didžiausią dabartinės Lietuvos problemą – emigraciją;
pabrėždamas, kad valstybinių miškų valdymo reforma pradėta vykdyti skubotai ir neatsakingai, nesvarstant galimų alternatyvų, nėra paruoštos siūlomų priemonių įgyvendinimo kaštų ir naudos analizės, reformos socialinių pasekmių prognozių ir vertinimo;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad neįvertinta miškų išteklių valdymo ir prekybos mediena monopolizavimo įtaka smulkiajam verslui;

įvertinęs, kad Lietuvos Respublikos LR Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-628 nesilaikė LR Seimo statuto ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, galimai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją;

nutaria kreiptis į Konstitucinį teismą, prašydamas išaiškinti, ar 2017 m. liepos 11 d priimtas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-628 neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir konstituciniams principams.
konstatuoja, kad Lietuvos valstybinių miškų valdymo pertvarką reikia daryti etapais ir ją atlikti per 3-4 metus.

pabrėžia, kad toks nuoseklus jos vykdymas padėtų išvengti nevaldomos sistemos griūties, neigiamų socialinių pasekmių regionams, materialinių ir moralinių nuostolių bei didžiulio visuomenės supriešinimo, pagaliau ir nepageidautinų politinių pasekmių.

Laikosi nuomonės, kad būtiną steigti valstybės valdomą įmonę ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ išsaugant savarankiškas valstybės valdomas įmones miškų urėdijas ir urėdijų dirbančiuosius, sukurti skaidrią miškininkystės vadovų atrankos bei skyrimo, taip pat jų veiklos vertinimo tvarką.

Mano, kad būtina parengti ilgalaikę personalo valdymo programą, sukurti ir įdiegti visoms miškų urėdijoms vieningą buhalterinės apskaitos programą, miškų ūkinės veiklos informacinę sistemą, centralizuoti bendrąsias miškų urėdijų veiklos sritis (planavimo ir stebėsenos, finansų valdymo, teisės, komunikacijos, nekilnojamojo turto valdymo, technologijų, viešųjų pirkimų, pardavimų ir logistikos, taip pat socialines, ekologines ir aplinkosaugines, ekologinio švietimo bei kitas bendrąsias funkcijas).

Siūlo Vyriausybei įstatyme numatyti materialinę ministrų atsakomybę, kad asmuo, nesilaikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, negalėtų išvengti teisinės atsakomybės už valstybei padarytą materialinę žalą.

Seimo Pirmininkas

Teikia
Seimo nariai:
1.

Categories:

Tags:

Comments are closed