Spaudos konferencija „Kas iš tiesų vyksta paskelbus urėdijų reformą?“. Iš kairės buvęs Telšių miškų urėdijos Mustaičių girininkijos girininkas Petras Budvytis, Lietuvos Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Algirdas Sysas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Juozas Olekas, sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“pirmininkas Gintautas Kniukšta.

Petras Būdvytis, Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ valdybos narys, Miškininkų sąjungos narys nuo jos atkūrimo nepriklausomoje Lietuvoje, buvęs girininkas

A.Stulginskio universitete vyko Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas. Noriu pasidalinti apie jį savo įspūdžiais. Pradėtas Lietuvos himnu, dalyvaujant svečiams – Seimo Aplinkos komiteto pirmininkui K.Mažeikai, Seimo nariui K.Bacvinkai, aplinkos viceministrui M.Norbutui, Miškų departamento direktoriui Dudučiui. Pradžia nuteikė optimistiškai.

Deja , išklausius Lietuvos miškininkų sąjungos Prezidento E.Bartkevičiaus išsamios ir principingos ataskaitos neatsirado norinčių įvertint sąjungos veiklą už ataskaitinį laikotarpį. Kas lėmė tylą: viceministro M.Norbuto dalyvavimas ar šiaip visi nekantriai lauke naujo sąjungos Prezidento rinkimų? Galima tik spėlioti.

Ataskaita buvo įvertinta teigiamai. Iškelti trys kandidatai į prezidento postą –  docentas daktaras M.Kavaliauskas, miškininkai K.Šakūnas ir Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ remiamas  kandidatas S.Lazauskas.

K.Šakūnui savo kandidatūrą atsiėmus dėl to, kad jis šiuo metu bedarbis (kaip atrodys toks sąjungos Prezidentas,  be to, kritiškai žiūrintis į vykdomą reformą ir nesitikintis sutart su  ministerijos vadovybe), toliau varžėsi M.Kavaliauskas ir S.Lazauskas.

Didele balsų persvara rinkimus laimėjo M.Kavaliauskas.

Pradetas rinkti miškininkų sąjungos Prezidiumas. Iš devynių suvažiavimo dalyvių pasiūlytų kandidatų išrinkti R.Juzikis (girininkų bendrijos pirmininkas) A.Vaitiekūnienė (Tytuvėnų padalinio vyr.miškininkė} K.Šakūnas (buvęs Dubravos urėdas} G.Banienė (Kretingos padalinio želdymo inžinierė} R.Mažėtis (Marijampolės padalinio želdymo inžinierius) A.Bartuška (Prienų padalinio girininkas).
Prezidentui M.Kavaliauskui pasiūlius savo kandidatus į Prezidiumą, suvažiavimo dalyviai buvo, švelniai tariant, šokiruoti. Abejonių nesukėlė tik S.Kvedaro (Valstybinės miškų tarnybos poskyrio vedėjas) kandidatūra, likusieji – A.Pivoriūnas(PMSA) G.Jasinevičius (VIVMU) S.Girdziušas (VMG) V.Čaikauskas (LMSA) K.Patinskas (IKEA). Asmenys,iki šiol nedalyvavę miškininkų sąjungos veikloje, nedalyvaujantys net suvažiavime siūlomi iškart į sąjungos Prezidiumą?

Paklausus naujojo Prezidento M.Kavaliausko, ar jie yra sąjungos nariai jis patvirtino – taip,yra, – miškų ekonomikos fakulteto skyriuje. (Vėliau po suvažiavimo man pasiteiravus gerbiamo buvusio Prezidento E.Bartkevičiaus, ar matė šių asmenų prašymus įstoti į Miškininkų sąjungą ,ar patenkino juos– atsakė,kad tokių nematęs, o pagal įstatus į sąjungą priima Prezidentas).

Tokia naujojo prezidento pozicija papiktino daugelį dalyvavusių suvažiavime ir balsuojant šie kandidatai nebuvo patvirtinti.Pasimetęs ir , manau, nuo pirmųjų savo vadovavimo sąjungai minučių apsimelavęs Prezidentas M.Kavaliauskas vis tik užsispyrė ir tikino, kad turi teisę paskirt likusius šešis Prezidiumo narius, deja, įstatuose parašyta, kad jis gali pasirinkt iki trijų viceprezidentų, kuriuos tvirtina sąjungos valdyba.

Prasidėjus suirutei, buvo pasiūlyta šį klausimą spręsti sąjungos valdybai, suvažiavimo dalyvių balsavimo nebuvo, tad ,manyčiau, jei nebus pažeidinėjami įstatai, sąjunga turi tik šešis teisėtus Prezidiumo narius.

Galiu tik spėlioti, kokių tikslų siekdamas ar kažkieno nurodymus vykdydamas taip elgiasi naujasis Lietuvos miškininkų sąjungos Prezidentas M.Kavaliauskas. Manyčiau, kad toks jo elgesys turėtų būti svarstomas Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės teisme.

Ilgametės sąjungos narės gerbiamos J.Šepetienės žodžiais „Man asmeniškai gaila,kad šiandien palaidojome Miškininkų sąjungą,kurią jau atstovaus medienos pramonė“ nesinori baigti šio pasakojimo ir tikiu, kad netrukus paaiškės, kam iš tikrųjų tarnauja naujasis prezidentas, o dori ir garbingi  miškininkai saugos ir puoselės bei gausins Lietuvos miškus, deramai atstovaus Miškininkų sąjungą.

Categories:

Tags:

Comments are closed