LR Vyriausybė 2018-12-12 pateikė Seimui išvadą dėl Lino Balsio siūlomų Miškų įstatymo pataisų (2018-08-20 įregistruotas įstatymo projektas XIIIP-2458, kuriuo siekiama iš esmės uždrausti pagrindinę medžiapjūtę: atvejinius ir plynuosius kirtimus visose saugomose teritorijose):

„Vyriausybė SIŪLO Seimui Įstatymo projekto NESVARSTYTI, kadangi numatoma Seimui 2019 m. pavasario sesijoje pateikti svarstyti Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame bus pasiūlytos teisinio reguliavimo priemonės, kaip tobulinti miško kirtimų ribojimus ir miško atkūrimo reikalavimus šalies miškuose, iš jų – ir Lietuvos Respublikos saugomose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių plotuose ir kituose miškuose, sudarytos prielaidos valstybei išpirkti vertingiausius gamtiniu požiūriu miško plotus.“

Pasak L.Balsio, jau dabar aišku, kad Aplinkos ministerijos rengiamos pataisos esamų problemų neišspręs. „Jos paveiktų tik nedidelę miškų, esančių saugomose teritorijose, dalį. Daugelyje nacionalinių ir regioninių parkų ir toliau atsivers plynės.

Tai sustabdytų tik plynųjų ir atvejinių (kai plynai iškertamas plotas per kelis kartus kelių metų bėgyje) kirtimų visose saugomose teritorijose draudimas. Tai aš ir siūlau savo pataisose, kurių svarstymas buvo ilgai vilkinamas (per tą laiką kol laukėme Vyriausybės išvadų jos jau galėjo būti apsvarstytos ir priimtos). Gaila, kad Vyriausybė stumia tik savo interesus (svetimas iniciatyvas tendencingai blokuoja), ignoruodama visuomenės interesą. Sieksiu, kad mano Miškų įstatymo pataisos kitą savaitę būtų įtrauktos į svarstymą“, – komentavo L.Balsys.

Šios Seimo sesijos liko tik 2 posėdžiai kitą savaitę (antradienį ir ketvirtadienį) – ji baigiasi gruodžio 23 d. Kviečiame visus prisidėti spaudžiant valdžią, kad L.Balsio miškų pataisa būtų skubiai svarstoma ir priimta. Kai baigsis Seimo sesija, to padaryti bus neįmanoma. Artimiausiu metu parašykite ir išsiųskite laiškus valdžios atstovams, paraginkite tai padaryti kitus.

Siūlome remtis šiomis formuluotėmis:

Raginame Vyriausybę kiek galima greičiau pateikti Seimui išvadą dėl Seimo nario Lino Balsio MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-617 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO;

Raginame Seimo pirmininką bei visą Seimą, gavus Vyriausybės išvadą, kuo skubiau MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-617 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ svarstyti Seimo Aplinkos ir Kaimo reikalų komitetuose ir įtraukti į Seimo posėdžių darbotvarkę bei ypatingos skubos tvarka jį svarstyti ir priimti Seimo plenarinių posėdžių salėje;

Galima dar prašyti pratęsti Seimo sesiją, kol bus priimtas MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-617 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS.

Adresatai turėtų būti: Vyriausybė, Seimo pirmininkas, Seimo valdyba, Seimo etikos ir procedūrų komisija. Laiškus taip pat galima siųsti Seimo frakcijų seniūnams ar net visiems Seimo nariams.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija patvirtino, kad Vyriausybė neteisėtai įšaldė išvados pateikimą įstatymo projektui, kuriuo norima uždrausti plynus kirtimus saugomose teritorijose.

Lapkričio 22 dieną premjeras tvirtino, kad netrukdys Seimo darbui ir apsvarstys išvadą artimiausiame posėdyje (lapkričio 28 d.). Tačiau nesvarstė, nes išvados rengėja Aplinkos ministerija jos svarstymui nepateikė.

Sąjūdis už Lietuvos miškus, Labanoro klubas ir Asociacija „Gyvas miškas“ gruodžio 1-osios akcijos „Miškas Lietuvos – atsiklausk Tautos!“ dalyvių vardu kreipėsi į Seimo pirmininką ir premjerą, prašydami skubos tvarka svarstyti minėtą įstatymo projektą, siekiant išvengti dar didesnės žalos saugomoms teritorijoms, kurią atitaisyti jau nebebūtų galimybių.

Categories:

Tags:

Comments are closed