Sausio 7-ąją sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ piketuotojus prie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (KT) pasitiko policininkai ir paprašė piketą rengti, atsitraukus nuo pastato 75 metrus.

Panašiai piketuotojų bei sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ atžvilgiu nusiteikęs KT. Dar 2017 metų gruodžio 9 dieną šis sąjūdis savo steigiamajame suvažiavime iškėlė ir jo nutarime įtvirtino reikalavimą gauti KT išvadas dėl Miškų įstatymo pataisų ir Vyriausybės nutarimo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Tada jis surengė ir protesto prieš urėdijų reformą akciją. Apie 30 Lietuvos Respublikos Seimo narių išgirdo Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ reikalavimus – kreipimasis į Konstitucinį Teismą dėl Miškų įstatymo pataisų ir Vyriausybės nutarimo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai buvo pasirašytas ir įteiktas.

Deja, nuo šių žygių prabėgus beveik metams, išvadų dėl miškų reformos teisėtumo vis dar nėra. Tuo metu Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Miškų įstatymo pakeitimus, nesilaikė Seimo statuto ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, o Vyriausybė, priimdama nutarimą „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ galimai pažeidė ir Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Pagal Konstituciją įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai (ex nunc).

Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį.

Po pirmadienio piketo sulaukta Teismo pirmininko patarėjos Giedrės Maksimaitytės patikinimo, kad KT pradės nagrinėti Seimo narių kreipimąsi dėl Miškų įstatymo pataisų „artimiausiu metu“.

O sausio 10-ąją LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas svarstys Lino Balsio pateiktas Miškų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama uždrausti plynuosius kirtimus saugomose teritorijose. Tą pačią dieną, 11 val. Seime įvyks L.Balsio spaudos konferencija.

Dar yra vilties, kad Seimas įtrauks į darbotvarkę ir spės šioje sesijoje prabalsuoti už Miškų įstatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama iš esmės uždrausti pagrindinę medžiapjūtę – atvejinius ir plynuosius kirtimus visose saugomose teritorijose.

Kad tai įvyktų, paraginkime Seimo narius laiškais.

Categories:

Tags:

Comments are closed