Praėjusią savaitę aštuonių asociacijų atstovai kreipėsi į Aplinkos ministeriją, išdėstydami savo nuogąstavimus bei prašymus vykdomos miškų politikos ir teisėkūros klausimais bei perspėdami ją dėl galimų dabartinės politikos pasekmių.

Kreipimąsi pasirašiusios miškų sektoriaus asociacijos atstovauja 250 tūkst. miško savininkų, 60 tūkst. dirbančiųjų medienos ir baldų pramonės įmonėse, 30 tūkst. dirbančiųjų miškuose, miško rangoje ir medienos transporto šakose, regionuose.

Kreipimesi konstatuojama, kad sprendimai, reglamentuojantys miškų sektoriaus veiklą priimami skubotai ir už uždarų durų. Rašte teigiama, kad nors pastaruoju metu išaugęs susidomėjęs miškais ir džiugina, tačiau viešojoje erdvėje žmonių dėstomos pozicijos yra pernelyg emocionalios ir pasigendama racionalių argumentų.

Dokumente išskirti 4 pagrindiniai prašymai Aplinkos ministerijai: platesnėje auditorijoje išdėstyti poziciją dėl numatomų teisėkūros iniciatyvų, informuoti apie jau anksčiau įgyvendintų miškų ūkinės veiklos ribojimų iniciatyvų rezultatus bei kokių rezultatų ministerija tikisi būsimomis iniciatyvomis. Ketvirtuoju punktu asociacijos prašo užtikrinti, kad į teisėkūros procesą būtų įtraukti visi svarbiausi miškų sektorių dalyviai ir miškų mokslo atstovai, tinkamai įvertintos ekologinės, socialinės ir ekonominės ribojimų pasekmės regionų verslui ir plačiajai visuomenei.

Jame taip pat išskirta 14 esminių principų, kurių susibūrusios asociacijos kviečia ministeriją laikytis ateityje, norint užtikrinti darnią miškų sektoriaus plėtrą. Tarp šių principų – miškingumo didinimas ir sektoriaus konkurencingumo regione užtikrinimas, prekybos ir surinktų lėšų panaudojimo skaidrinimas, darbo vietų kūrimas ir išlaikymas periferijoje, palankaus investicinio klimato kūrimas, efektyvios miškų kontrolės, racionalaus miškų naudojimo užtikrinimas bei medienos produktų vertės didinimas.

Be Privačių miškų savininkų asociacijos direktoriaus Aido Pivoriūno, dokumentą taip pat pasirašė asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius Raimundas Beinortas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Algis Gaižutis, Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos tarybos pirmininkas Edmundas Petrauskas, Miško darbų rangovų asociacijos valdybos pirmininkas Vidmantas Jusas, Medienos vežėjų asociacijos valdybos pirmininkas Žydrūnas Grencevičius, Medienos prekybos asociacijos direktorius Egidijus Kontrimavičius, bei Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Arvydas Urbis.

Categories:

Tags:

Comments are closed