Trečiadienį, rugsėjo 19 d. 12 val. sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ organizuoja piketą prie Vyriausybės rūmų (V. Kudirkos aikštė, Vilnius) dėl Lietuvos miškų kirtimų didinimo.

Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ konferencijos ,,Lietuvos miškai- visų mūsų turtas“
Rezoliucija
2018-09-12, Kaunas
Lietuvos miškai – nacionalinis turtas, kuris turi būti tinkamai saugomas ir tvarkomas, o jo teikiamos gėrybės racionaliai naudojamos ir išsaugomos ateities kartoms. Miškai priklauso mums visiems, tai bene vienintelis likęs neišgrobstytas Lietuvos turtas, todėl nei LR Prezidentė, nei Seimas, nei Vyriausybė neturi teisės sudaryti išskirtines sąlygas grupei suinteresuotų asmenų naudoti miško išteklius savo reikmėms visuomenės bei valstybės sąskaita.
2018 m. rugpjūčio 8 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą 6 procentais didinti metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą penkiems metams. Pažymėtina, kad 2018 gegužės 4-12 d. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta apklausa parodė, kad Lietuvos žmonės pritaria, kad miškų kirtimas būtų mažinimas, atsisakant plynųjų kirtimų.
LR Vyriausybė savo programoje įsipareigojo tolygiai mažinti plynųjų kirtimų apimtis, tačiau savo įsipareigojimų nevykdo, priešingai plynuosius kirtimus didina.
Vyriausybė, priimdama 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą 6 procentais didinti metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą, pažeidė LR Konstituciją, LR Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus, nesilaikė Vyriausybės programos, neatsižvelgė į visuomenės nuomonę dėl jai priklausančių miškų kirtimų apimčių ir būdų, siekė patenkinti grupės stambiosios medienos pramonės savininkų asmeninius interesus.
Atsižvelgiant į tai, sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ konferencija ,,Lietuvos miškai -visų mūsų turtas“ reikalauja, kad šis Vyriausybės nutarimas būtų pripažintas neteisėtu ir atšauktas. Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ konferencijos dalyviai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą, Vyriausybę ir prašo:
1. Atšaukti 2018 m. rugpjūčio 8 d. priimtą LR Vyriausybės nutarimą 6 proc. didinti metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą.
2. Užtikrinti, kad būtų vykdomi ,,Darnios Lietuvos vyriausybės programoje“ rinkėjams duoti pažadai plynuosius miško kirtimus penkerių metų laikotarpiui sumažinti taip, kad jie sudarytų ne daugiau 30 proc. nuo pagrindinių miško kirtimų apimčių.
3. Spręsti klausimą dėl aplinkos ministro K. Navicko atitikimo užimamoms pareigoms.
4. Užtikrinti, kad Lietuvos miškai teiktų maksimalią daugiafunkcinę naudą visuomenei ir valstybei, bet ne vienai suinteresuotų asmenų grupei atstovaujančiai tik medienos pramonės interesus.
5. Aktyviai įtraukti visuomenę į sprendimų susijusių su Lietuvos valstybinių miškų valdymu, daugiafunkciniu naudojimu, priežiūra, apsauga ir atkūrimu priėmimo procesus.
6. Reikalauti, kad Aplinkos ministerijos miškų sritį kuruojantis viceministras būtų kompetentingas spręsti Lietuvos miškams svarbius klausimus, turėtų miškininko išsilavinimą ir praktinio darbo šioje srityje patirties.
7. Aplinkos ministerijai ir toliau išskirtinai ginant suinteresuotos stambiosios medienos pramonės asmenų grupės interesus, svarstyti galimybę įkurti atskirą Miškų ir saugomų teritorijų ministeriją.

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ valdybos pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

Categories:

Tags:

Comments are closed