Aplinkos ministrui Kęstučiui  Navickui

2017-12-20

Gerbiamas ministre,

Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ vadovai šių metų gruodžio 15 dieną paprašė  Aplinkos ministerijos kuo skubiau kreiptis į miškininkus apie priimtus sprendimus, stabdant specialistų išėjimą iš darbo miškų urėdijose, netrukdyti miškininkams burtis į sąjūdį, nepersekioti ir neatleisti iš darbo žmonių, kurie aktyviai dalyvauja Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ veikloje.

Jūs kirtote iš peties – atleidote iš darbo miškininką, Kauno miškų urėdą Saulių Lazauską, kuris aktyviai dalyvavo rengiant Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ steigiamąjį suvažiavimą.

Šiandien informuojame Jus apie  Generalinės  miškų urėdijos vadovų  neteisėtus veiksmus žodžiu darant spaudimą VĮ Kauno miškų urėdijos vyriausiajam miškininkui Mindaugui Petkevičiui pakeisti 2017m. gruodžio 8d.  VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdo  įsakymą Nr. V1-216,,Dėl reorganizavimo sąlygų panaikinimo“.

Atkreipiame Jūsų dėmesį kad Įsakymo panaikinimas turi teisines pasekmes.

Prašome užtikrinti kad baigtųsi urėdijų darbuotojų gąsdinimai ir bauginimai, o visi nurodymai, klausimai urėdijų darbuotojams iš Generalinės miškų urėdijos  būtų siunčiami raštu.

Dar kartą Jus informuojame, kadangi Generalinė miškų urėdija nesudarė tinkamų sąlygų  informuoti  ir konsultuoti  miškų urėdijų darbuotojus dėl reorganizacijos eigos, Kauno miškų urėdijos profesinės sąjungos kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisiją.

Darbo ginčų komisija  įpareigojo VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdą parengti naujas reorganizavimo sąlygas, atsižvelgiant į įvykusias konsultacijas su  miškų urėdijos darbuotojais.

Už darbo ginčų komisijos įpareigojimo vykdymą miškų urėdas Saulius Lazauskas buvo atšauktas iš užimamų pareigų kaip praradęs pasitikėjimą. Miškininkas Saulius Lazauskas yra Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjas ir vienas šio Sąjūdžio pirmininko pavaduotojų.

Prašome Jūsų įvertinti Generalinės urėdijos vadovų veiksmus ir informuoti apie priimtus
sprendimus Sąjūdį „Už Lietuvos miškus‘.

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas Kniukšta

Categories:

Comments are closed