Šeštadienį, gegužės 19 d. 11.00 val. šaukiamas Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) narių suvažiavimas, kuris vyks Aleksandro Stulginskio universiteto aktų salėje, Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj. Preliminari darbotvarkė:
1) LMS veiklos ataskaita;
2) Revizijos komisijos ataskaita;
3) Delegatų pasisakymai dėl ataskaitų. Ataskaitų tvirtinimas;
4) LMS valdybos, prezidiumo, prezidento, revizijos komisijos rinkimai;
5) Kiti klausimai

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ valdyba remia aktyvaus miškininko, Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininko pavaduotojo Sauliaus Lazausko kandidatūrą į Lietuvos miškininkų sąjungos prezidento postą ir  kviečia šalies miškininkus aktyviai dalyvauti suvažiavime.

uzmiskus.lt

Categories:

Tags:

Comments are closed